قوانین پذیرش دانشجوی خارجی در سال تحصیلی 2021-2020

 • همه مدارک باید به زبان روسی ترجمه شود و به تأیید دفتر اسناد رسمی برسد.
 • دانشگاه دولتی پزشکی بلاروس در دو مقطع دوره ی پیش دانشگاهی و سال اول با پرداخت هزینه ی شخصی پذیرش دانشجو دارد.
 • دعوتنامه برای تحصیل از طریق خود دانشجو (یا فرد حقیقی دعوت کننده) با درخواست دعوتنامه و تأئین رشته ی تحصیلی انجام می پذیرد.

برای دریافت دعوتنامه مدارک زیر لازم است :

 • کپی گواهینامه ی پایان تحصیلات متوسطه با ریز نمرات همراه با ترجمه به زبان روسی
 • کپی پاسپورت دعوت شونده همراه با ترجمه به زبان روسی
 • کپی پاسپورت دعوت کننده — همراه با ترجمه به زبان روسی

پذیرش برای دوره ی پیش دانشگاهی :

برای دوره ی پیش دانشگاهی لازم است که دعوت شونده دوره ی متوسطه تحصیلی را به اتمام رسانده باشد. در این دوره دروس زبان روسی، زیست و فیزیک تدریس می شود. بعد از اتمام دوره، گواهی پایان دوره به دانشجو داده می شود که برای ورود به سال اول دانشگاه های کشور های مشترک المنافع در رشته های پزشکی و زیست شناسی نیازی به امتحان ورودی نیست.

 • مدارک از تاریخ بیست و پنجم آگوست تا پانزدهم اکتبر پذیرفته می شود.
 • پذیرش مدارک در دانشکده ی راهنمایی شغلی و دوره ی پیش دانشگاهی (قبل از دانشگاه) صورت می گیرد.
 • پذیرش دانشجو برای سال اول به صورت کنکوری (امتحان ورودی) می باشد
 • مدارک از تاریخ بیست و پنجم آگوست تا پانزدهم اکتبر پذیرفته می شود.
 • پذیرش مدارک در دانشکده ی پزشکی دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل صورت می گیرد.
 • بعد از حضور دانشجو امتحان ورودی برای دروس زبان روسی، شیمی، و زیست شناسی از وی گرقته می شود.

در روز نخست ورود دانشجو به کشور لازم است مدارک زیر به >اداره ی آموزش دانشکده ی پزشکی دانشجویان خارجی >تحویل داده شود :

 • کپی دعوت نامه تحصیلی از دانشگاه دولتی بلاروس
 • پاسپورت( توسط خود شخص آورده شود)
 • کپی پاسپورت ترجمه شده به زبان روسی که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.
 • گواهینامه ی اتمام دوره ی متوسطه با ریز نمرات همراه با ترجمه به زبان روسی که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.
 • گواهینامه سلامت برای بیماری ایدز گرفته شده از ارگان های رسمی وزارت بهداشت کشور مربوطه همراه با ترجمه به زبان روسی که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.
 • کپی شناسنامه همراه با ترجمه به زبان روسی که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.
 • شش قطعه عکس در سایز 4×3
We are on YouTubeWe are on FacebookWe are on Twitter